top of page
以直覺挑選一句
你最愛的文字段落。

 

01

斜帆臨野渡,水漲海涯東。
草色連長岸,嵐煙聚短篷。

02

山山春雨霽,樹樹夕陽紅。

03

欲向津頭問,桃源路可通。
bottom of page